13/07/2016 |

פרסום על דיון בביה"ד העליון של ההתאחדות לכדורגל .

 

הדיון בבקשה להדיח את יו"ר ההתאחדות לשעבר נערך בשעה זו. עוד מלוזון: "סימנו מטרה. סך הנכסים עולים על סך ההתחייבויות ולכן אין גירעון"

31/03/2016 |

היכללות במאגר עורכי דין .

 

אנו שמחים לעדכן כי משרדנו נכלל במאגר עורכי הדין ביחס לפרויקטים של "פינוי בינוי" בדרום תל אביב אותם תוביל חברת עזרה וביצרון

28/07/2015 |

בית המשפט המחוזי בבאר שבע חייב את משרד הביטחון לשלם לחברת מ.מזוז (1990) בע"מ, סך של כ-6 מליון ₪. .

 

חברת "מ. מזוז (1990)בע"מ" סיפקה מוצרי חשמל לבסיס מרכז בינוי של צה"ל בבאר שבע, בין השנים 1997-2001. אספקת הציוד נעשתה על-פי הזמנות לא פורמאליות שקיבלה החברה מגורמים בצבא, בדרך כלל אזרחים עובדי צה"ל, ובוצעה תוך כדי שימוש בתעודות משלוח ידניות ולא רשמיות, שנחתמו על-ידי גורמי הצבא שקיבלו את הציוד. בשלב מסוים טענה החברה כי סכומי הכסף ששולמו לה אינם מתקרבים לכיסוי העלויות ומצ"ח פתחה בחקירה, שחשפה מחדלים חמורים בנוגע לרכישת המוצרים. ואולם, השאלה לגבי היקף הציוד שסופק לבסיס נותרה ללא מענה. תביעה שהגישה החברה לתשלום של כשישה מיליון שקל בשנת 2004 נדחתה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בנימוק שהיא לא זכאית לתשלום על התנהלות מנוגדת לנהלים. החברה הגישה ערעור לבית המשפט העליון, ובמסגרתו החליט בית המשפט העליון להחזיר את העניין לדיון מחודש במחוזי, כדי שיערוך בירור של טענות ועניינים עובדתיים נוספים הנחוצים להכרעה נכונה בתיק, בין היתר לנוכח דו"ח מבקר מערכת הביטחון משנת 2002, שבו אושר חוב של 1.5 מיליון שקל לחברה, ואי-זימונו לעדות של אותו עובד שטיפל בהזמנות. במסגרת זאת, קבע בית המשפט העליון כי: "המקרה שבפנינו הוא מקרה נוסף שבו נחשפים זלזול וזילות באופן ההתקשרות של גופים ציבוריים, תוך דריסת כל נוהל ודין..." ביום 28.7.2015, לאחר החזרת התיק לבית המשפט המחוזי ודיון שהתקיים בפניו, ובעקבות הנחיותיו לבחינת העניין, קיבל בית המשפט (כב' השופט יעקב שפסר) את התביעה באופן חלקי והורה למשרד הביטחון לשלם לחברת מזוז סך נומינאלי של 2.27 מיליון ₪ בתוספת ריבית ממועד התשלום המקורי. המשרד גם יישא בהוצאות של 40,000 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך 100,000 ₪. הסכום הכולל המהוון בו חויב משרד הביטחון עומד, נכון למועד פסק הדין, על כ-6 מליון ₪. חברת מ.מזוז (1990) בע"מ, יוצגה בערעור בבית המשפט העליון ובהליך החוזר בבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי עורכי הדין אילן שביט-שטריקס, ד"ר נורית לזר ואורן שהרבני ממשרד חיים צדוק ושות', וכן ע"י עו"ד דיוויד גולן.

16/04/2015 |

"ישראל בספורט" .

 

עו"ד עדי ברונשטיין שותף במשרד מייצג משקיע ברכישת אתר האינטרנט ישראל בספורט

19/03/2015 |

The District Court in Nazareth approved the creditors' settlement of Kadmany Concrete Ltd. .

 

Kadmany Concrete Ltd. is the largest private company in Israel for the production of ready to use concrete and mortar, owning four manufacturing plants in northern Israel. The company faced substancial cash flow difficualties and debts of more than NIS 100 MIO to its creditors. On September 4, 2014, the company submitted a motion for a stay of proceedings against it and against its controlling shareholders. The motion was granted on the same day and a trustee was appointed for the company's activities. Following the start of the stay of proceedings, the company and its controlling shareholders proposed a settlement to all of its creditors which was based on: (i) the sale of the company's activities to an entity jointly owned by a representative of the Kadmani family (who controls the Company) and Redimix Industries (Israel) Ltd. ("Redimix"), such entity to be owned between them as follows: 40% by the family's representative and 60% by Redimix (the "Sale Agreement"); (ii) the sale of the company's assets which are not sold in the framework of the Sale Agreement; (iii) the distribution of future dividends by the representative of the Kadmani family for five years to the company's creditors; (iii) the distribution of all of the assets of the controlling shareholders in the company to the company's creditors, except for their private residences; and (iv) a waiver provided to the controlling shareholders of the company from their personal obligations towards all of the creditors. On March 19, 2015, the District Court of Nazareth approved the proposed creditors' settlement and rejected the positions of Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd. and Hanson Israel Ltd., which objected to the settlement approval. The judgment (as per the Honorable Judge Attif Ailabouni) held, inter alia: "I was convinced that, in the special circumstances which arose in this case, the proposed settlement contains substantial advantages which materially outdo its disadvantages and that the proposed settlement is able to bring about the optimal economical result for the distribution between all of the creditors. Another consideration which can not be ignored is the fact that the approval of the sale and the resulting settlement will maintain the continuation of the business activity and provide work places to a considerable number of workers, direct workers of the jointly owned entity which will be created as well as workers in the larger circle of service suppliers". Kadmany Concrete Ltd. and its controlling shareholders from the Kadmani family were represented by the law offices of Haim Zadok & Co. in the motion for the stay of proceedings, in the preparation of the agreement with Redimix and in the proceedings for the approval of the creditors' settlement.

22/02/2015 |

ע"א 8661/12 מ.מזוז (1990) בע"מ נ' משרד הביטחון, פסק דין מיום 24.11.14. .

 

תביעה כספית אותה הגישה חברת מזוז, ספקית של מוצרי חשמל, כנגד משרד הביטחון. משך מספר שנים סיפקה חברת מזוז לצה"ל ציוד שלא לפי הנהלים הפורמאליים של משרד הביטחון להתקשרות עם ספקים, אולם חלק ניכר מן החוב של משרד הביטחון בגין אספקת הציוד לא שולם. זאת, לאחר שבשלב מאוחר יותר, סירב משרד הביטחון להכיר בהתחייבויות שיצרו אנשי צה"ל כלפי חברת מזוז, והטיל עליה את האחריות לשאת באחריות ביצוע הרכש שלא לפי הנהלים הפורמאליים; וכן נוכח קשיים ראייתיים שנוצרו בשאלה מהו היקף הציוד שסופק בפועל לצה"ל, ומהי התמורה החלקית ששולמה תמורתו. בית המשפט המחוזי בב"ש דחה את התביעה במלואה, וזאת לאחר שקבע בין היתר כי הגם שאין ספק שחברת מזוז סיפקה מוצרי חשמל לצה"ל, היא כשלה בהוכחת תביעתה, לא הצליחה להוכיח מהו היקף הסחורה שסופקה לצה"ל ומה התמורה שכבר קיבלה תמורתה. על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בב"ש הוגש הערעור דנן, ובפסק דינו קבע בית המשפט העליון כי הגם שרכש הציוד התבצע שלא על פי הנהלים הפורמאליים, בנסיבות העניין עולה השאלה האם יש מקום לחיוב משרד הביטחון בסכום שישקף, ולו באופן חלקי, את שוויים של המוצרים שסופקו. לפיכך הורה בית המשפט העליון על השבת התיק לבית המשפט המחוזי, לצורך קביעת ממצאים עובדתיים במספר שאלות אליהן לא התייחס בפסק דינו, ומהן עשויה לנבוע חבותו של משרד הביטחון ביחס לתשלום חלק מן הסכום הנתבע על ידי חברת מזוז.

11/06/2014 |

פסק דין קרסו חיים לוי .

 

ת.א (י-ם) 45359-05-11 חיים לוי סוכנות רכב ומוסך אזורי ירושלים (1998) בע"מ נ' קרסו מוטורס בע"מ, פסק דין מיום 11.6.2014. קרסו מוטורס בע"מ, יבואנית רכבי רנו וניסאן, המיוצגת באמצעות משרדנו, ביטלה את ההתקשרויות עם חיים לוי - ששימשה כמוסך מורשה וכסוכנות למכירת רכבי רנו וניסן בירושלים מזה עשרות שנים, מכח הרשאות שניתנו לה ע"י קרסו. חיים לוי הגישה תביעה כספית (לאחר שתביעתה לסעד זמני של אכיפת היחסים החוזיים נדחתה, הן בבית המשפט המחוזי והן בבקשת רשות ערעור לעליון) שעיקרה תשלום פיצוי בסך של כ- 16.7 מ' ₪ בגין נזקים נטענים לשנים 2005-2010, ופיצוי בסכום של כ- 52 מ' ₪ בגין נזקים נטענים בביטול ההתקשרות. בפסק הדין דחה בית המשפט את מרבית תביעת חיים לוי, כאשר קבע כי הן ההתקשרות בעניין הסוכנות והן הסכם המוסך בוטלו כדין על ידי קרסו. בנסיבות העניין, מתן תקופת הודעה מראש של שנה הוא סביר, וכי מתן הודעה מוקדמת לתקופה מעין זו די בו כדי לתת מענה למכלול הפיצוי לו זכאי הסוכן בגין סיום ההתקשרות. התובעת אינה זכאית לפיצוי נפרד בגין מוניטין או שווי השוק מאחר וזה מגולם בתקופת ההודעה המוקדמת שנתנה לה. התובעת אינה זכאית לתשלום כלשהו בגין הפגיעה במוניטין הנובעת למעשה מהמוניטין של היצרן.

09/06/2014 |

BDI Code 2014 .

 

משרד עורכי-דין חיים צדוק ושות’ דורג בדירוג ב.ד.אי למשרדי עורכי הדין גם השנה.

25/02/2014 |

סיגל דקל - בר"ע לעליון מטעם גמא - החלטה על דחיית הערעור.

 

בית משפט העליון (כב' השופטת אסתר חיות) מורה על דחיית בקשת רשות ערעור אשר הוגשה על ידי חברת האשראי גמא ניהול וסליקה בע"מ, נושה מהותי של רשת האופנה סיגל דקל ושל בעלי השליטה בה (אשר היו ערבים אישית לחובות הרשת), המיוצגים על ידי המשרד. בקשת רשות הערעור הוגשה כנגד החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופט איתן אורנשטיין), במסגרתה ניתן כנגד רשת האופנה צו הקפאת הליכים, וכן אושרה באופן חריג הקפאת הליכים אישית כנגד בעלי השליטה בה. במסגרת הבקשה קבע בית המשפט העליון כי הייתה הצדקה למתן הקפאת ההליכים האישית החריגה כנגד בעלי השליטה ברשת האופנה. כמו כן, נקבע כן כי לאור תכליתו של הליך הקפאת ההליכים, ולאור האינטרס הקולקטיבי של כלל נושי הרשת בהבראתה, "הוכשר" רישומה של משכנתא מדרגה שניה על בית המגורים של בעלי השליטה לטובת גורם חיצוני אשר העמיד מימון עבור הרשת למהלך תקופת הקפאת ההליכים, גם אם הדבר בא על חשבון פגיעה מסויימת בבטוחה של גמא ובסיכוייה חברת גמא להיפרע מחובותיה בנסיבות אלו.

24/12/2013 |

עו"ד אילן שביט (שטריקס) מונה ליו"ר ועדת פירוקים וכינוסים של לשכת עורכי הדין בישראל.
10/10/2012 |

ראיון עם עו"ד אילן שביט שטריקס בגלובס TV בתוכנית המשפט "יום הדין".


*** בתוכנית התארח עו"ד אילן שביט, מומחה בתחום הפירוקים, שדיבר על הניסיון המוזר להכשיר את עסקת רכישת מעריב באמצעות הקפאת הליכים.

17/07/2012 |

פר"ק 299/96HEBE GENKINGER ואח' נגד דימונה טקסטיל 1979 בע"מ ואח'.

ביהמ"ש מקבל את עמדת המפרק של חברת דימונה טקסטיל 1979 בע"מ, עו"ד אילן שביט- שטריקס, כי לצד השיקול העקרוני בהגשת תביעה אישית כנגד נושא משרה בחברה, יש לשים משקל כבד יותר לשיקול הכלכלי פרקטי ולשאלה האם יש בתביעה כדי להעשיר את קופת הנושים, ומעביר את זכות התביעה למדינה שהינה הנושה המרכזית, אשר מוסמכת אף היא להגיש את התביעה, תוך שהיא נושאת בכל ההוצאות הנדרשות לשם כך.

16/01/2012 |

רע"א 7246/11 בבית המשפט העליון בירושלים – חיים לוי סוכנות רכב ומוסך אזורי ירושלים (1998) בע"מ נגד קרסו מוטורס בע"מ

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור שהגישה חברת חיים לוי סוכנות רכב ומוסך אזורי ירושלים (1998) בע"מ כנגד החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים אשר דחה את בקשתה להטיל צו מניעה זמני על קרסו מוטורס בע"מ, ובכך הכריע את הכף לזכותה של קרסו לסיים את מערכת היחסים שבינה לבין הסוכן הירושלמי ברשתה, תוך קביעה מפורשת כי חזקה שמערכת חוזית המבוססת על קשר אישי ועל יחסי אמון אינה מיועדת לעמוד בתוקפה לצמיתות.

12/09/2011 |

בית המשפט דחה את בקשתה של חברת חיים לוי סוכנות רכב ומוסך אזורי ירושלים (1998) בע"מ להטיל צו מניעה זמני על קרסו מוטורס בע"מ

ת"א 45359-05-11 בבית המשפט המחוזי בירושלים – בית המשפט דחה את בקשתה של חברת חיים לוי סוכנות רכב ומוסך אזורי ירושלים (1998) בע"מ להטיל צו מניעה זמני על קרסו מוטורס בע"מ, ובכך נתן גושפנקא להחלטתה של קרסו מוטורס לסיים את מערכת היחסים שבינה לבין הסוכן הירושלמי ברשתה.

09/08/2011 |

"ע"א 174/11 Red Rock Holdings Ltd. נ' אילן שביט-שטריקס, עו"ד – בתפקידו כמפרק Red Rock Commodities Ltd. ואח'

בית המשפט העליון דחה את ערעור מר מנחם פריהר וחברת Red Rock Holdings Ltd. כנגד החלטת בית המשפט המחוזי לאשר את הסדר הנושים וחלוקת הדיבידנד שהושג בין מפרק Red Rock Commodities Ltd., עו"ד אילן שביט-שטריקס לבין המנהלים המיוחדים של קבוצת רם ולבין נושיה המובטחים של Red Rock Commodities Ltd

02/11/2010 |

רע"א 8113/09 בבית המשפט העליון בירושלים- אלייד סוכנות לביטוח (1975) בע"מ נגד מוניות ישיר סוכנות לביטוח 2001 בע"מ ואח'

בפסק דין בעל חשיבות משפטית רבה, קיבל בית המשפט העליון את טענת אלייד סוכנות לביטוח (1975) בע"מ, וקבע כי תנית בוררות לא תחול על מי שאינו צד להסכם בו נקבעה התניה. קיים צורך כי בין הצדדים לבוררות תהיה הסכמה מלאה להתדיין בפני בורר. בדומה, הליך הבוררות אינו יחייב צדדים שלא היו שותפים להסכם הבוררות.

17/10/2010 |

ע"א 8493/06 עיזבון המנוח ציון כהן ז"ל נגד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

ביהמ"ש העליון הופך את החלטתו של המחוזי שלא ליתן רשות להתגונן לעיזבון המנוח ציון כהן ז"ל לאור פטירת המנוח טרם חקירתו על התצהיר הנלווה לבקשה וקובע כי חקירת מצהיר אינה נדרשת כתנאי בל יעבור לצורך מתן החלטה בבקשת רשות להתגונן, וביהמ"ש רשאי בנסיבות מתאימות ליתן רשות להתגונן על יסוד הבקשה והתצהיר גם בלא חקירת המצהיר. בבקשה לרשות להתגונן ובהליכי ביניים, מעמדו של התצהיר הנלווה לבקשה אינו זהה למעמדו של תצהיר המובא כראיה, והוא נועד בעיקרו לתמוך את עילות הבקשה וטעמיה ולתת משקל של אמינות לעיקריה.

08/07/2010 |

האותיות הקטנות של חובת הסודיות הבנקאית מאת עו"ד אילן שביט- שטריקס

חובת הסודיות בהקשר הבנקאי כוללות הן את חובת הסודיות המוטלת על הבנק שלא לחשוף מידע שקיבל מלקוחו, והן את חובת הרגולטור שלא לחשוף את המידע שנתקבל מהבנק המפוקח. גם כאשר קמים לכלל זה חריגים חובת הסודיות איננה נסוגה באורח אוטומטי ויש צורך באיזון בין האינטרסים המתנגשים. במאמרו פורס עו"ד שביט- שטריקס את מקרה UBS המהווה לשיטתו "חריג לחריג" וזאת לאור החשיבות של מערכות היחסים המדיניות להבדיל ממערכות היחסים הבנקאיות אשר עורר המקרה.

18/04/2010 |

ת"צ 4154-11-09 לזרב נגד אלסקה מזון בע"מ

החלטתו של סגן הנשיא, כבוד השופט יגאל גריל, לדחות בקשה לאישור תובענה ייצוגית, וקובע כי התובע לא עמד בנטל הנדרש להוכחת קיומו של בסיס ראייתי לכאורי לטענותיו. בעל דין אשר מצהיר בתצהירו טענות בעניין שבמומחיות, מחויב לצרף אל אותן טענות חו"ד של מומחה לאותו עניין לא יאוחר ממועד הגשת התצהיר. כאשר לא מצרף בעל דין חו"ד מומחה, הרי שלא העמיד ולו בסיס לכאורי לטענותיו, דבר המקבל משנה תוקף לעניין תובענות ייצוגיות, בהן נדרש התובע לעמוד ברף גבוה יותר של דרישות בטרם יורשה לייצג את הרבים.

16/12/2009 |

?Will a Trustee be Appointed to Manage Africa-Israel

.An interview with Managing Partner Ilan Shavit-Stricks, published on Globes TV
 
 
20/11/2009 |

The Relative Advantages of Banks in Israeli Legislation

The Relative Advantages of Banks in Israeli Legislation, article by Managing Partner Ilan Shavit-Stricks and Senior Partner Nitza R. Posner

30/11/2008 |

פרשת חפציבה-סדקים בזכות הקניין של הבנקים מאת עו"ד אילן שביט שטריקס

פרשת חפציבה הגיעה לסיומה בהסדר אשר בחסות "צדק חלוקתי" מכרסם בזכות הקניין של הבנק ומהווה נגיסה בבטוחה שהייתה עד כה מוגנת וחסינה, גם (וזה היה עיקר ייעודה) בעת קריסת עסקי החברה הקבלנית.

25/05/2008 |

הפ 1503/04 צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ נגד חגי יוסף.

פסק דין העוסק בהפרות שונות של הסכם הפעלת מוסך מורשה מטעם חברת צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ. ביהמ"ש מקבל את טענותיה של צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ וקובע כי הטעיה ייתכן שתהיה על דרך של מצג שווא הכולל פרטים שאינם תואמים את המציאות. טענות לעניין יכולת הצרכן לבדוק את אמיתות המצג אינן בעלות משקל מרכזי לעניין זה.

09/04/2008 |

א 48184/04 אורן אידלמן נגד אלון צ'צ'יק ואח'

ניתוח מפורט של מהלך פרשנות חוזה לפי אומד דעתם של הצדדים. ביהמ"ש קובע כי מניתוח הנסיבות אשר הובילו לחתימת ההסכם יש להעדיף את המבחן האובייקטיבי של אומד הדעת ולפיכך מקבל את גרסתו של אלון צ'צ'יק לפרשנות החוזה.

31/03/2008 |

עב 2840/01 לוי שמואל נגד אגודת הספורט בית"ר ירושלים ואח'.

ביהמ"ש דוחה את תביעתו של שחקן העבר של בית"ר ירושלים, שמואל לוי, לפיצויי פיטורין והודעה מוקדמת וקובע כי אי חידוש החוזה לא מהווה פיטורין לאור אי יכולתו של שמואל לוי להמשיך לשחק מבחינה רפואית, וכי לא הופר הסכם העבודה עימו מאחר לא עמדה התחייבות של הקבוצה או מי מטעמה למימון הניתוח לו הוא נדרש בחו"ל. כך גם נדחתה בקשתו להרמת מסך.

16/01/2008 |

פסק דין חדשני: הוכרה אכיפת שעבוד נכס לבנק הפועלים

 השופטת דברת: בנקים אינם מנהלים חברות; די בכך שמ–...

02/01/2008 |

פש"ר 1190/07 סונול ישראל בע"מ נגד ישעיהו איבי.

ביהמ"ש דוחה את בקשת סונול למתן צו כינוס והכרזה על פשיטת רגל של ישעיהו איבי וקובע כי לא התקיימו התנאים לבקשת נושה לפשיטת רגל כנגד חייב: לא הוכח קיומו של סכום קצוב ולא הוכח מעשה פשיטת הרגל.

30/12/2007 |

ע"א 3805/07 שוקחה ואח’ נ’ שוקחה

ביהמ"ש דוחה את הערעור על החלטת שופט ביהמ"ש השלום בנצרת שלא לפסול עצמן מלהמשיך ולדון בתיק, וקובע כי חוסר שביעות מתפקודו של שופט ואופן ניהול הדיון על ידו, מקומו בערעור על פי סדרי הדין ולא במסגרת הליך פסלות שופט, השמור למצבים בהם עולה חשש ממשי ואובייקטיבי לכך שביהמ"ש גיבש לעצמו עמדה סופית בעניין נשוא הדיון השיפוטי ואין עוד טעם בהמשך הרגיל של המשפט.

25/11/2007 |

ע"א 512/08 שופרסל בע"מ נ' מוחמד עבד אלקאדר ושות' בע"מ

פסק דין הנסוב על הפרת חוזה. ביהמ"ש דוחה את הערעור וקובע כי משנמצא שמוטלת על הצדדים חובת השבה הדדית, יש לבחון מה "קיבלו" לידיהם בפועל, כחלק ממערכת היחסים החוזית או לפי החוזה, ובהתאם לקבוע מה עליהם להחזיר לצד שכנגד.פיצוי הסתמכות, או פיצויי קיום, בגין הפרת החוזה באים להטיב את נזקו של הנפגע, בין אם לעבר (הסתמכות) בין אם לעתיד (קיום), בהתאם לנסיבות העניין. אך בהיעדר הוכחה לחסר שנגרם לנפגע - למעשה אין "נזק" שאותו נדרשים להטיב, וממילא אין לפסוק בגינו פיצוי.

17/10/2007 |

בש"א (מחוזי ת"א) 21911/06 דוד לובינסקי בע"מ נ' טל-אל נזריאן

ביהמ"ש דוחה את הבקשה בקשה לתביעה ייצוגית לא תתקבל כאשר לא ניתן לפסוק פיצוי בשיעור זהה לכל אחד מחברי הקבוצה. כאשר הפיצוי בגין עגמת נפש נקבע יסוד נסיבות אינדיווידואליות של כל תובע בהתחשב בסבל אשר נגרם לו, אשר מידתו ושיעורו שונים מתובע לתובע, לא ניתן לנהל את התביעה כייצוגית.

26/06/2007 |

ת"א (מחוזי ת"א) 1377/99 איתן מורגן נ' ישראכרט בע"מ

ביהמ"ש דוחה את טענות התובע, וקובע כי היה מודע למלוא הסיכונים הקיימים בניהול המשא-ומתן, ומשבחר בכל זאת להמשיך בניסיונותיו לעניין את הנתבעת בהצעתו, אין הוא יכול לגלגל את העלויות והנזקים שנגרמו לו בשל כך, אם בכלל, על הנתבעת.

05/11/2006 |

בש"א (מחוזי יר') 1154/06 איגוד המוסכים בישראל נ' צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ

נדחתה בקשתו של איגוד המוסכים בישראל ליתן פסק דין הצהרתי ולקבוע כי הסכם ההרשאה שהכינה צ'מפיון מוטורס (ישראל) בע"מ לחתימת מוסכי השירות מטעמהּ, הוא חוזה אחיד הכולל תנאים בלתי חוקיים.

27/01/2005 |

בש"א (מחוזי ת"א) 20698/04 רימס אינטרנשיונל בע"מ נ' רו"ח אלי שפלר בתפקידו כנאמן לביצוע הסדר נושים של חברת תדיר גן (מתכת) בע"מ

ביהמ"ש דוחה את טענתה של רימס אינטרנשיונל בע"מ כי קבלן כח אדם, שסיפק עובדים לחברה חדלת פרעון, ושלם שכרם מבלי לקבל את התמורה המוסכמת מהחברה, יסווג כחוב בדין קדימה וקובע כי הלכה למעשה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בין החברה לעובדים, ועל כן, על החוב לסווג כחוב בדין רגיל.